Culturele diversiteit en het Beeldende Kunst onderwijs: Een kritische reflectie

Lucy Cotter

PDF

De Gerrit Rietveld Academie staat bekend om haar internationale studentengemeenschap, bijna de helft van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Recentelijk heeft de school haar interesse geuit in het verder diversifiëren van de studentengemeenschap, en haar betrokkenheid getoond bij het bieden van ‘intercultureel’ kunstonderwijs. Mijn onderzoek vraagt wat het, in theorie, zou kunnen betekenen om ‘intercultureel’ kunstonderwijs te bieden, en hoe dit in de praktijk gedaan zou kunnen worden. Deze vragen vormen de filosofische ruggengraat van het project. Ze opperen het significante verschil tussen een ‘multiculturele’ omarming en een streven naar culturele gelijkheid, niet enkel diversiteit, binnen de academie.

Mijn onderzoek concentreert zich op een aantal aspecten van het onderwijs in relatie tot de beeldende kunst, en neemt de ideologische specificiteit van kunst als een medium en haar verwante geschiedenis in beschouwing. Op theoretisch niveau, wordt gekeken naar een genuanceerde analyse van opkomende kwesties gerelateerd aan culturele diversiteit. Op praktisch niveau, neemt het de dagelijkse confrontatie van staf en studenten met deze kwesties onder de loep, alsmede een dikwijls ongemerkt cultureel overwicht op het gebied van criteria bij studentenselectie, de bibliotheek, kunst theorie aanbod etc. Het zal blijk geven van zowel de noodzaak als de moeilijkheid om culturele gelijkheid in de praktijk te brengen binnen het beeldende kunst onderwijs, alsmede enkele oplossingen en strategieën aanvoeren voor onderwijsbeleid en bestuur binnen de Gerrit Rietveld Academie.