12.11.2011

Kunst voorbij het neoliberalisme

PDF

Seminar, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 

De bezuinigingen die onze culturele en andere sectoren raken komen niet uit de lucht vallen. Onder de Paarse kabinetten in de jaren negentig, wanneer met het inkrimpen van de overheid een begin wordt gemaakt en ‘marktwerking’ als nieuw ideaal overal in de samenleving moet worden ingezet, tekent zich het maatschappelijke stelsel af dat wij nu meemaken. Dat deze verandering omvangrijk is wordt bewezen door het feit dat zorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, wonen, media en cultuur inmiddels als markten worden opgevat. Het veranderen van het financieringsmodel en het toelaten van commerciële motieven heeft de identiteit, interne cultuur en het product van deze sectoren inmiddels ingrijpend veranderd. Het feit dat vrijwel niemand (politieke partijen, vakorganisaties) in staat is geweest of bereid was hier een alternatief voor te vinden, kenmerkt de omvang van dit proces.

Omdat maatschappelijke sectoren als de onze dus niet alleen te maken hebben met bezuinigingen, maar met een maatschappelijke inrichting die een sociale, culturele en daarmee eigenlijk ook, morele kaalslag teweeg brengt, is het nodig om ons te bezinnen wat te doen. Inzicht en kennis omtrent onze maatschappelijke werkelijkheid is nodig om de positie van de kunsten daarin te bepalen. Tijdens deze seminar willen we een aantal deskundigen aan het woord laten die inzage kunnen verschaffen in de huidige situatie, om daarmee onze positie in strategisch opzicht te kunnen versterken.

Dit seminar is een gezamelijke initiatief van maatschappijfilosoof Robin Brouwer en Platform Beeldende Kunst, een groep pleitbezorgers van de beeldende kunst die zich inzet voor een brede discussie over het belang en de waarde van de beeldende kunst voor de samenleving.

Deze dag komt tot stand met steun van de Gerrit Rietveld Academie en het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam.