2006

Kunst als motor

PDF

Kunst en cultuur kunnen de sfeer in een buurt verbeteren en mensen bij elkaar brengen. Dat is het uitgangspunt van de kunstnota die vorig jaar door de deelraad van stadsdeel Zeeburg is aangenomen. Tot voor kort werd relatief weinig gedaan op het gebied van kunst en cultuur in de Indische Buurt. Met het nieuwe jongerencultuurpand Nowhere, de komst van Kriterion, activiteiten van de kunst en cultuurwerkgroep, conservatoriumstudenten in de Berlageblokken en de al langer aanwezige kunstenaars in de buurt is de betekenis van kunst en cultuur niet langer meer te ontkennen. Maar welke rol spelen die kunstenaars en culturele instellingen in het stedelijke vernieuwingsproces?

Jeroen Boomgaard zal een lezing geven over de rol van kunst en cultuur in stedelijke vernieuwingsprocessen en Netty Gelijsteen, kunstenares en co-auteur van de kunstnota zal op het verhaal van Boomgaard reageren. Daarna discussie met de aanwezigen.

De volgende stellingen zullen in het debat aan de orde komen:

Stelling 1. Kunst en cultuur zijn essentiële factoren bij het succesvol en eenvoudig verkopen en accepteren van een ingrijpend transformatieproces.

Stelling 2. Kunst en cultuur worden door politiek en investeerders onterecht gebruikt om hun eigen doelen gemakkelijk te bereiken.

Stelling 3. Culturele instellingen hebben nauwelijks invloed op de buurt omdat ze naar binnen gekeerd zijn en hebben zeker geen vliegwielfunctie.

Locatie: wijkopbouworgaan, Obiplein 16
Themabijeenkomst: Kunst als motor