Activiteiten — Publicaties

Presentaties
LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte verspreidt kennis over kunst en publieke ruimte en stimuleert discussie op dit terrein door het organiseren van symposia, lezingen, debatten en tentoonstellingen. Het kenniscentrum organiseert deze presentaties over kunst en publieke ruimte regelmatig in samenwerking met andere kunstinstellingen. Recente symposia zijn onder andere Event in Artistic and Political Practices (in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam), LOKO12 (in samenwerking met SKOR) en Nut en Nadeel van het Promoveren in de Kunsten (in samenwerking met DeFKa Campis, Assen).

Publicaties
LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en openbare ruimte presenteert de uitkomsten van afgeronde onderzoeken en activiteiten in boekvorm, artikelen en in digitale vorm. Deze publicaties kunnen een onderzoeksrapport, een begeleidende publicatie voor een project of een omvangrijk beschouwend werk zijn.

Recentelijk verzorgde LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte de samenstelling van Open 24: Dingpolitiek: wat kunst en design doen in democratie. Ook werkte het mee aan de publicaties Poster No. 524: Exploring the Contemporary Poster over het visuele onderzoek naar het medium van de poster van grafisch ontwerpers René Put en Rianne Petter, en Denken in Kunst: Theorie en reflectie in het kunstonderwijs met een tekst van Jeroen Boomgaard. Daarnaast verschenen de afgelopen jaren Wild Park – Het onverwachte als opdracht van Jeroen Boomgaard, geschreven in opdracht van Fonds BKVB, en Highrise – Common Ground, Art and the Amsterdam Zuidas Area samengesteld door Jeroen Boomgaard.