2004

Zuidas Public

Symposium over de Zuidas en de publieke ruimte

PDF

Op 28 mei 2004 organiseerde het Lectoraat Art & Public Space het symposium: ‘Zuidas Public’. Het symposium bestond uit zes lezingen over de Zuidas en de publieke ruimte.

Sprekers
Vito Acconci (kunstenaar)
Patrick Healy (architectuurtheoreticus TU Delft)
discussiemoderator: Jeroen Boomgaard (Lector Art & Public Space)

Pi de Bruijn (stadsontwerper, supervisor Zuidas)
Bruno de Meulder (hoogleraar stedebouw TU Eindhoven)
discussiemoderator: Koos Bosma ( hoogleraar architectuurgeschiedenis VU-Letteren, opl. kunstgeschiedenis)

Geert Lovink (lector interactieve media, Hogeschool Amsterdam)
Wim Nijenhuis (architectuurhistoricus/ filosoof)
discussiemoderator: Eric Kluitenberg (mediatheoreticus)