Over ons

LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte, levert als centraal punt in Nederland een bijdrage aan het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. Het is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Gerrit Rietveld Academie (GRA), het Sandberg Instituut (SI), de Universiteit van Amsterdam (UvA), SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en het Virtueel Museum Zuidas (VMZ).

Het wetenschappelijk instituut verricht onderzoek enerzijds naar fundamentele vragen en uitgangspunten ten aanzien van kunst, vormgeving en het publieke domein, en anderzijds naar praktijkgebonden problemen in relatie tot specifieke situaties. LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte, werkt voor opdrachtgevers die uiteenlopen van overheden en bedrijven tot organisaties en ZZP’ers. Daarnaast initieert het wetenschappelijk instituut zelf ook onderzoek en verspreidt het de resultaten daarvan door middel van symposia, lezingen, debatten, publicaties en tentoonstellingen. Verder beheert LAPS de website Digital Helpdesk Art & Public Space en maakt deze voor publiek toegankelijk.

Binnen de GRA en het SI stelt LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte, een zogeheten kenniskring samen waarin onderzoek van docenten en externe experts ten aanzien van kunst in de publieke ruimte wordt geïnitieerd, gecoördineerd en besproken. In samenhang met het onderzoek dat in dit kader wordt verricht, ontstaan onderwijsprojecten waarin theoretische noties en reflecties met groepen studenten verder worden uitgewerkt. Ook faciliteert LAPS het onderzoeksprogramma ‘Making Things Public’, waarin een selecte groep PhD-onderzoekers onder leiding van dr. Paula Albuquerque promotieonderzoek verricht. Daarnaast richt het LAPS zich op de uitbreiding en versteviging van het theorieonderwijs aan de academie.

Organisatie
Jeroen Boomgaard is lector bij het Lectoraat Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij is in 1995 cum laude gepromoveerd op De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving. Boomgaard publiceert met regelmaat in binnenlandse en buitenlandse kunsttijdschriften over: avant garde problematiek, kunst in publieke ruimte en artistiek onderzoek.

Publicaties zijn:
Being Public – How Art Creates the Public (Amsterdam 2017).
Wild Park – Het onverwachte als opdracht (Amsterdam 2011).
Highrise – Common Ground. Art and the Amsterdam Zuidas Area (Amsterdam, 2008).

Merel Driessen is onderzoekscoördinator bij het Lectoraat Art & Public Space. Zij is in 2008 afgestudeerd als BA Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en in 2010 als MA Moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft in het verleden onder andere gewerkt bij SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

Rosanne Jonkhout is projectcoördinator bij het Lectoraat Art & Public Space. Zij is in 2016 afgestudeerd als BA Fine Art aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en in 2018 als Research MA Artistic Research aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is kunstenaar, onderzoeker en schrijver.

Michelle Schulkens is communicatiemedewerker bij het Lectoraat Art & Public Space.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: