STATEMENT

LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte, levert als centraal punt in Nederland een bijdrage aan het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. Het wetenschappelijk instituut verricht onderzoek enerzijds naar fundamentele vragen en uitgangspunten ten aanzien van kunst, vormgeving en het publieke domein, en anderzijds naar praktijkgebonden problemen in relatie tot specifieke situaties. LAPS, wetenschappelijk instituut voor kunst en publieke ruimte, werkt voor opdrachtgevers die uiteenlopen van overheden en bedrijven tot organisaties en ZZP’ers. Daarnaast initieert het wetenschappelijk instituut zelf ook onderzoek en verspreidt de resultaten daarvan door middel van symposia, lezingen, debatten, publicaties en tentoonstellingen.

Precarious aesthetics
Wetenschappelijk instituut
voor kunst en publieke ruimte

Lectoraat Art & Public Space
Gerrit Rietveld Academie

Fred Roeskestraat 96
1076 ED Amsterdam

+ 31 (0)20 57 11 635
info@laps-rietveld.nl