Martine Neddam

Onderzoek

PDF

Martine Neddam is gespecialiseerd in artistieke online creaties. Ze is een nieuwe software aan het ontwikkelen, een online editor, die digitale content, zoals teksten, afbeeldingen, geluid, beweging en animatie effecten kan vermengen. Het doel is om nieuwe vormen van schrijven en creativiteit in een browser te ontdekken en ermee te experimenteren. Ze heeft het stadium bereikt, waarbij een prototype bestaat dat deels gesponsord is met een subsidie van een prestigieus Duits instituut voor digitale kunst, ZKM in Karlsruhe. Haar prototype en het kunstwerk dat ze ermee heeft geproduceerd zijn online zichtbaar in een programma genaamd Art On Your Screen. Haar volgende stap in het creëren van een content management systeem om deze software te delen. Het Nederlandse Stimuleringsfonds subsidieert dit streven.

Neddams manier van lesgeven vereist brede kennis in allerlei soorten artistieke benaderingen, stijlen en mogelijkheden. Zij wil niet studenten limiteren tot de kunst die zij waardeert, kent of de kunst die ze maakt. Haar onderzoek biedt haar de luxe om zich compleet te specialiseren in één domein. Dus dit is hoe haar onderzoek is gerelateerd aan haar praktijk: het geeft Neddam de mogelijkheid van een individueel engagement, en ondertussen sluit haar lesgeven dit uit.

Een editing software en de mogelijkheid om dit te delen zijn de concrete resultaten van Neddams onderzoek. LAPS geeft haar de mogelijkheid om een eendaags symposium te organiseren, dat zal helpen om de aandacht van onderzoekers te krijgen in vergelijkbare domeinen, en een bijdrage zal zijn aan de verspreiding van de resultaten van haar onderzoek.