2004

In/Out of Public Space

Reflecties op de openbare ruimte

PDF

Het project is een samenwerkingsverband tussen twee onderwijsinstellingen op de Zuidas. In september 2004 begint een grote groep 1ste jaars studenten aan hun studie op de VU. Het zijn leeftijdsgenoten van studenten die vorig jaar een begin maakten met hun opleiding aan de kunstacademie, de Gerrit Rietveld Academie. Het begin van een nieuwe opleiding brengt onzekerheden, verwachtingen en kwetsbare momenten met zich mee. In zekere zin zijn die momenten vergelijkbaar met het betreden van onbekende openbare ruimten.

Het basisjaar van de academie (2003/2004) heeft o.l.v. Carla Boomkens, (docent ruimtelijk ontwerp/ interieurarchitect) een half jaar lang gewerkt aan de opdracht: “Bedenk een object voor aankomst en vertrek, dat de bedoeling heeft om een lichte ontroering te weeg te brengen”. Het resultaat is een serie verrassende objecten die stilstaan bij een fictief moment waarop mensen een openbare ruimte betreden of weer verlaten.

De reden om een openbare ruimte te betreden is altijd persoonlijk. Angst, vreugde, verdriet, verwachtingen en allerlei andere stemmingen spelen hierbij een rol, waarbij elk gevoel kan omslaan in het tegendeel.

De getoonde objecten zijn gemaakt door kunstenaars in opleiding, waardoor het procesmatige in het werk voorop staat. De objecten zijn nog geen volwaardig kunstwerken, in het project ligt de nadruk eerder op het zoeken naar een eigen vorm en identiteit als kunstenaar. Het tonen van de bijbehorende schetsontwerpen geeft inzage in de ontwerpprocessen en besluiten die kunstenaars moeten nemen om tot een bepaald resultaat te komen, ze verduidelijken het ontstaansproces van de objecten.

Het proces van opbouwen inrichting van de tentoonstelling vindt plaats op dinsdag 31 augustus en maakt onderdeel uit van het project

Jeroen Boomgaard (Lectoraat Art & Public Space, Gerrit Rietveld Academie) verrichtte de opening van de tentoonstelling op 31 augustus 2004.