06.01.2015

Jens Pfeifer

Onderzoek: Waarom glas het betere materiaal is voor kunst in de openbare ruimte

PDF

Zoals uit de titel blijkt, gaat het onderzoek over de mogelijkheden om (geblazen) glas als kunst in de openbare ruimte te gebruiken, ongeacht de technische beperkingen.

In dit onderzoek gaat Jens Pfeifer in op de vraag waarom glas wel veel in de openbare ruimte aanwezig is, maar zelden gebruikt wordt voor beelden in de openbare ruimte. Bovendien probeert hij een beeld te schetsen over de mogelijkheden van het gebruik van geblazen glas in monumentale kunst. Door de technologische ontwikkelingen op het gebied van glas worden deze mogelijkheden steeds realistischer. De technische kant van deze bewering is echter ondergeschikt aan de theoretische en filosofische betekenis van de glazenbel of de sfeer als maatschappelijk gedeelde ruimte, zowel een leven scheppende als leven onderhoudende eenheid.

Het onderwerp is niet uitsluitend gericht op glas-gerelateerd onderwijs. In tegendeel, het is juist de bedoeling door dit onderzoek ook andere disciplines te benaderen en glas bespreekbaar te maken als materiaal voor monumentale toepassingen in de openbare ruimte.

Als hoofd van de afdeling Glas aan de Gerrit Rietveld Academie en beeldend kunstenaar heeft Jens Pfeifer een professioneel belang bij deze vraagstelling, die hij in zijn praktijk kan gebruiken, maar die vooral ook dient als discussieonderwerp in de lessen aan de academie. Een belangrijk gedeelte van het onderwijs bestaat uit het constructieve verdiepingsvragen over het gebruik van glas in de beeldende kunst. Dit onderwerp krijgt door zijn onderzoek nieuwe impulsen en zal uiteindelijk leiden tot een veranderd denkbeeld van het gebruik van sculpturaal en monumentaal glas. Maar ook voor niet-glas-gerelateerde afdelingen kan dit onderzoek belangrijk zijn, omdat het ingaat op de functie en veranderende waarde van kunst in de openbare ruimte.

Het onderzoek moet helderheid verschaffen over het inhoudelijke belang van (geblazen) glas in de openbare ruimte en gelijker tijd wordt gereflecteerd op andere materialen. Beoogde vervolgactiviteiten van dit onderzoek zijn: Onderwijsprojecten aan de Gerrit Rietveld Academie met als resultaat specifieke vraagstukken over kunst in de openbare ruimte. Het onderzoek zal verder thema zijn, of deel uitmaken van lezingen voor een vakspecifiek publiek. Het kan uitmonden in een publicatie in de vorm van een essay in een vakblad, of in de vorm van een boek. Uiteindelijk zal het technologieën stimuleren die betrekking hebben tot de technische uitdagingen die in dit onderzoek beschreven worden.