Renée Kool

Onderzoek: Archaeology of the near future – on the announcement of new urban life

PDF

Zowel in Renée Kools kunstpraktijk als in haar onderzoek houdt zij zich bezig met vooruitgangsideologieën en de wijzen waarop deze zich manifesteren in het publieke domein. De afgelopen periode heeft zij zich bezig gehouden met verbeeldingen (in woord en beeld) van nieuw stedelijk leven zoals die te vinden zijn in het publieke domein, in communicatie- & reclame uitingen en in advertorial fotografie.

In het stedelijk landschap dat ons omringt worden ons op affiches, steigerreclames of beeldschermen fotorealistische verbeeldingen voorgetoverd van schijnbaar alledaagse taferelen. Ook in gratis lifestyle magazines van grootwinkelbedrijven en in de glansrijke ideële campagnes van de overheid, treffen we vrouwen, mannen, kinderen, dieren, landschappen, objecten, gebruiksmiddelen in beeld gebracht alsof door de fotograaf verrast op een willekeurig moment in een grootstedelijk leven van alledag. Dat dit zelden reële momentopnames zijn van werkelijk dagelijks leven, maar producten van aandachtige enscenering, subtiele belichting en hoogwaardige technische nabewerkingen, is gevoegelijk bekend. Alledaagsheid en terloopsheid zijn immers al langer belangrijke visuele stijlfiguren. Onder meer door digitale fotografie- en druktechnieken zijn er tegenwoordig significant meer fotorealistische genrebeelden zichtbaar in het publieke domein. Deze hedendaagse genre taferelen zijn wenkende wensbeelden voor een leven te leven in de nabije toekomst. Hoe meer je naar dergelijke aspiratie-beelden kijkt, hoe beter naar mijn idee zichtbaar wordt dat nieuw stedelijk leven niet noodzakelijkerwijze meer aan fysiek wonen en leven in de stad is gekoppeld. Je kunt ‘waar dan ook’ een nieuwe stedeling zijn. Zeker in Nederland.

Beoogde resultaten van dit onderzoek zijn een publicatie en een tentoonstelling. In beide zullen zowel nieuwe werken aan bod komen, gemaakt ten tijde van het onderzoek alsook werken die al eerder zijn gemaakt maar wel betrekking hebben op het onderwerpsgebied.