13:00-18:00, 6.09.2014

Unfinished Systems of Non-Knowledge (Part 1)

A Programme on the Relation between Art, Knowledge and Science

Christel Vesters

PDF

Unfinished Systems of Non-Knowledge (Part 1) is een event waarbij de wisselwerking tussen kunst, kennis en wetenschap wordt onderzocht. Genereert kunst een eigen vorm van kennis? En wat zijn de raakvlakken met de ‘harde’ wetenschap? Om antwoord te geven op deze vragen grijpen wetenschappers, curatoren en kunstenaars terug op voorbeelden en experimenten uit de premoderne periode waarin kunst en wetenschap nog niet zo strikt van elkaar gescheiden waren. Unfinished Systems of Non-Knowledge is het eerste deel van een langer lopend onderzoeksproject en vormt de opmaat voor het 3-daags programma dat in de winter van 2014-15 plaats vindt.

Unfinished Systems of Non-Knowledge (Part 1) is het eerste deel uit een langer lopend onderzoeksproject van Christel Vesters waarin het potentieel van kunst als alternatief kennissysteem wordt onderzocht en getest. Het project onderzoekt de mogelijkheid van alternatieve kennissystemen – in de beeldende kunst, literatuur en in de wetenschap. De relatie tussen kunst en kennis is complex en niet zonder controverse. In de (Westerse) kunstgeschiedenis wordt kunst in deze context vaak onder de noemer ‘andersoortige kennis’ geplaatst; kennis die niet via het intellect verloopt, maar bijvoorbeeld via het intuïtieve, de speculatieve verbeelding. Hiermee omzeilt of ondermijnt ‘kunst-als-kennis’ de wetten van de objectieve logica en wetenschap. Maar wat is deze andere, of alternatieve vorm van kennis? Hoe ontstaat zij, wat drijft haar, hoe gaat zij te werk? En wat is haar waarde vis-a-vis onze huidige neoliberale kenniseconomie en een maatschappij waarin ‘anders-denken’ steeds meer onder druk komt te staan?

Met deze set vragen als uitgangspunt onderzoekt Unfinished Systems of Non-Knowledge de ontwikkeling van alternatieve kennis en alternatieve denkmodellen in de beeldende kunst, literatuur en in de geschiedenis van de wetenschap. Het grijpt terug op voorbeelden en experimenten uit de premoderne periode waarin kunst en wetenschap nog niet zo strikt van elkaar gescheiden waren, en nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht de drijfveer waren achter menige ontdekking.

Deel 1 van Unfinished Systems of Non-Knowledge is ontwikkeld in samenhang met de tentoonstelling Curiosity. Art and the Pleasures of Knowing, momenteel te zien in de Appel arts centre, en bestaat uit een programma met performances, lezingen en presentaties, waarbij filosofische reflectie en theoretische uiteenzettingen naast hands-on experimenten en performances worden geplaatst.

Datum: Zaterdag, 6 september, 2014.
Tijd: 13:00-18:00, deuren openen om 12:30
Locatie: Theatrum Anatomicum de Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Taal: Engels
Reserveringen: www.deappel.nl