19.06.2014

LOKO14

Boven het maaiveld, kunst met maatschappelijke ambitie

PDF

Op donderdag 19 juni vindt bij het Kunstenlab in Deventer de achtste editie plaats van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO). Tijdens LOKO14 zal ook de nieuwe website DHAPS kort gepresenteerd worden.

Wat kan kunst in opdracht anno nu? Wat zijn de samenwerkingsvormen van nu en welke voorzien we voor de toekomst? En wat kan de bemiddelaar binnen die nieuwe kaders betekenen? Een snel veranderende maatschappij vraagt ook van ons vak een herpositionering. Bestaande en nieuwe spelers in het veld zoeken naar wegen om kunst en kunstenaars te laten meedenken in maatschappelijke vraagstukken en om te werken in de openbare ruimte. Daarnaast zijn het ook de kunstenaars zelf die initiatieven nemen, reageren op maatschappelijke problemen en nieuwe perspectieven schetsen.

LOKO14 wordt een dag waarop we samen nadenken over onze toekomst. Hoewel er ook geluisterd wordt naar presentaties is het doel van de dag vooral om met elkaar na te denken, vraagstukken te formuleren en tot inzichten en oplossingen te komen.

LOKO12 was gericht op de rol van de bemiddelaar. Enerzijds gaat LOKO14 hier op door, anderzijds zet het de ramen wijd open door zich af te vragen of en wat nieuwe mogelijkheden voor kunst in opdracht zijn, in welke (samenwerkings)vormen die zich manifesteren en die te verkennen. De kunst zoekt nu zelf meer de samenwerking met bedrijven, zorginstellingen of andere semi-overheden en in sommige gevallen wordt de kunstbemiddeling gedaan door die organisaties zelf. Met wisselend resultaat. Hoe schep je dan goede voorwaarden en wat is de meerwaarde van de bemiddelaar? We buigen ons in dit kader over fenomenen als social design. En we bespreken inspirerende projecten die aan nieuwe werkwijzen en nieuwe allianties ten grondslag liggen.

Op deze dag bespreken we ook met alle aanwezigen de mogelijkheid van het oprichten van een vereniging LOKO. We gaan graag met u in gesprek. Welke doelstellingen moet zo’n vereniging hebben? Wie en wat moet het vertegenwoordigen? Hoe moet de vereniging georganiseerd worden?

Datum: donderdag 19 juni 2014
Aanvangstijd: 10.00 uur
Toegang: 10.30 uur start programma € 50 (inclusief lunchkosten)
Aanmelding: Inschrijven vóór 10 juni
Locatie: Kunstenlab, Laboratoriumplein 1, 7411 CH Deventer

LOKO14 is een coproductie van de redactieraad van LOKO en Kunstenlab, mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Klik hier voor meer informatie over het programma.