26-03-2013

Keynote lezing van Alain Badiou

The Event Symposium

PDF

De notie van ‘evenement’ heeft aanzienlijke aandacht gewonnen in hedendaagse kunst, media en filosofie. Zo staat sinds de jaren negentig het evenement centraal in het werk van een groeiend aantal sociaal en politiek geëngageerde kunstenaars, zowel in hun betrokkenheid bij artistieke projecten als hun deelname in politiek protest en wetenschappelijk onderzoek. Deze focus maakt het enerzijds mogelijk om openlijk te werken met ontvangst en/of participatie, anderzijds leidt het tot nieuwe vormen van institutionalisering. Voor deze instituten werpt event-based kunst geheel nieuwe vragen op over de mogelijkheid van documentatie, conservatie en presentatie.

Alain Badiou: ‘Event and Truth’

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Part 5