27.01.2014

Dementie vriendelijke krant

De eerste dementie vriendelijke krant is gedistribueerd in Amsterdam-Zuid

Henri Snel

PDF

Henri Snel heeft een onderzoek gestart naar een dementie vriendelijke buurt met de Odense huis, een dagopvang voor mensen met lichte dementie (met een sterke focus op kunstcreatie) en studenten van de afdeling inter-architecture van de Gerrit Rietveld Academie.

Mensen met dementie zijn meestal vervreemd van de maatschappij en worden ‘snel vergeten’; om ze te verbinden met de maatschappij hebben we een krant gecreeerd, om ze in contact te houden met hun buurt. Een krant specifiek voor hen, voor ons was het ‘een zoektocht’ hoe moet je het ontwerpen, wij hebben het gedaan door gekleurde kaders, dike letters en simple titels om ze zo door de krant te leiden. Hopelijk zullen herinneringen van het verleden en de actualiteiten hen stimuleren om te converseren en een bijgewerkt heden te verkrijgen.

We hebben en redactiecommissie gecreëerd met mensen uit de buurt, participanten van het Odense huis, studenten van het afdeling inter-architecture van de Rietveld Academie en vele andere om om de week de onderwerpen van de krant te bespreken bij de Alzheimer café Amsterdam-Zuid. Afgelopen dinsdag 28 januari is de krant ontworpen door Mees van Rijckevorsel gedistribueerd in de buurt en aangeboden aan het hoofd van het stadsdeel Marco Kreuger.