25.11.2012 - 15.00-17.00

Socialism’s Material Residue and Beyond…

Een lezing en discussie over het (her)gebruik van kunst en monumenten in de publieke ruimte

PDF

De vier sprekers zullen hun visies presenteren in korte lezingen; variërend van uitdagend artistic research over de hertoe-eigening van socialistische monumenten in Bulgarije tot de betekenis van het discours rondom publieke monumenten in andere samenlevingen, die het inpassen in het ruimtelijk gebruik en hergebruik. Door Bulgarije’s post-socialistische situatie als beginpunt te nemen, maakt deze lezing verbindingen met andere realiteiten, zoals Nederland, waar de relatie tussen kunt en politiek en kunst en monumenten in de publieke ruimte zullen worden aangehaald. Op deze manier zal het thema van de tentoonstelling ‘Socialism’s Material Residue – legitimacy and (re)appropriation of Bulgaria’s socialisten monuments’ breder behandeld worden.

Vragen die zullen worden gesteld zijn onder andere: Kan de huidige discussie in Bulgarije over het lot van de socialistische monumenten vertaald worden naar andere sociale realiteiten en gebruikt worden als een case-study in het discours rondom het gebruik en (her)gebruik van publieke kunst en publieke ruimte ook in andere samenlevingen gebruikt worden? Welke betekenis kunnen we krijgen van hedendaagse kunstwerken die hertoe-eigening en hergebruik van monumenten in de publieke ruimte behandelen? Als kunst de rol van politiek op zich neemt, wat voor soort politiek zal kunst dan aan deelnemen.

Deelnemers
Joost de Bloois (Cultural Analysis – UvA)
Jeroen Boomgaard (LAPS – Gerrit Rietveld Academie)
Nikola Mihov (fotograaf)
Krassimir Terziev (Universiteit van Sofia – visuele antropologie/kunstenaar)

De lezing zal plaatsvinden:
WM Gallery
Elandsgracht 35
1016 TN Amsterdam
Zondag 25 november 2012 van 15.00-17.00

Voor meer informatie contacteer:
Mar Rescalvo Pons
marrescalvo@gmail.com
+31644244898

or:

Anthropologists in Art, email: info@aiart.nl

Deze lezing is mogelijk gemaakt met de ondersteuning van het Amsterdams Fonds door de Kunst and the Bularian Ministry of Foreign Affairs/State Institute for Culture. De lezing wordt ondersteund door LAPSGerrit Rietveld Academie, de Universiteit van Amsterdam and the Universiteit van Sofia