28.11.2012 - 10.30-18.30

LOKO12

Conformeren of confrontatie: contouren van de nieuwe bemiddelaar

PDF

Op woensdag 28 november vindt in de Academie van Bouwkunst in Amsterdam de zevende editie plaats van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO).

LOKO gaat dit jaar over de positie van adviseurs kunst in het publieke domein.
Waar in de vorige edities de kunst centraal stond gaat LOKO nu over de adviseurs zelf. In het turbulente krachtenveld tussen kunst en maatschappij is die positie steeds weer anders. Waar moet het op de lange termijn met de expertise van de bemiddelaar naar toe? Welke kansen en belemmeringen liggen er voor advies in de openbare ruimte? Welke status heeft een advies? Waar liggen mogelijkheden om projecten te genereren? Welke verschillende (of nieuwe) rollen hebben adviseurs/bemiddelaars tussen kunstenaars en opdrachtgevers?

We gaan de positie van de bemiddelaar herijken en we willen graag dat het (vak)publiek meedenkt en mee discussieert.
De titel van LOKO12 maakt duidelijk dat het vakgebied van kunst in opdracht ingrijpend aan het veranderen is. En dat het daarom nodig is om de structuren en actoren die dat vakgebied vormen te herzien. In het bijzonder concentreren we ons met ons vakpubliek op de positie, de rol(len) en de competenties van de bemiddelaar. In het verlengde daarvan zullen de presentaties en discussies onderwerpen raken als doelgroep, opdrachtgeverschap, autonomie etc.

Ons vakgebied kent een rijke en unieke geschiedenis, en internationaal gezien lopen we voorop. Er was een rijke infrastructuur en dus een goede praktijk. Rijksoverheid en lagere overheden stimuleerden de groei van kunstuitingen voor het publieke domein. Maar de idealen waarop dat model was gebaseerd zijn verdwenen, en het systeem werd ervaren als ‘doorgeschoten’. Door de  economische crisis is er een krimpende markt en zijn budgetten sterk gereduceerd of zelfs opgeheven, waardoor in de infrastructuur van onze praktijk gaten vallen. De centrale vraag is dan ook: waar gaat ons vak naartoe en hoe organiseren we dat?

Over LOKO
LOKO is een initiatief van SKOR, centra voor beeldende kunsten, provincies en gemeenten. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en bemiddelaars ontmoeten elkaar op het jaarlijkse symposium. Zij bespreken actuele onderwerpen vanuit de visie dat expertise van de kunstdiscipline blijvend van belang is bij ruimtelijke (en stedelijke) ontwikkeling.

PROGRAMMA

De sprekers in het ochtendprogramma brengen het onderwerp uitvoerig in kaart.

Drie centrale vragen bepalen het middagprogramma:

10.30 – Ontvangst

11.00 – Start ochtendprogramma met lezingen van Paul O’Neill, Martine van Kampen/Jeroen Boomgaard, Pascal Gielen

12.45 – Lunch

13.30 – Start middagprogramma o.l.v. Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem

Verantwoordelijkheid:

13.40 – Ella Derksen, Anne Reenders

Financiering:

14.30 – Saskia Monshouwer, Ellen Klaus, Steven van Teeseling

Organisatie:

15.00 – Hans van den Ban

15.30 – Lex ter Braak, Nils van Beek, Jeroen Boomgaard

16.00 – Pauze

16.30 – Discussie

17.30-18.30 – Borrel

Let op! Er zijn wijzigingen aangebracht in de volgorde van het middagprogramma.

Datum: woensdag 28 november 2012
Toegang: EUR 12,50 (lunchkosten) contant te voldoen bij entree
Locatie: Academie van Bouwkunst
Waterlooplein 211-213
1011 PG Amsterdam
T: 020-531 8218

AANMELDEN
Let op! LOKO12 is uitverkocht. Aanmelding voor de wachtlijst is ook niet meer mogelijk. 

LOKO12 wordt georganiseerd door SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte in samenwerking met LAPS, Gerrit Rietveld Academie.