2006

Suburban Scenario’s

PDF

Een verkenningstocht naar de culturele perspectieven van het Hollandse Stadslandschap van de 21e eeuw.
Steden zijn altijd en overal in de geschiedenis het brandpunt geweest van kunst en cultuur. Vanuit dit besef stelt Citythoughts de vraag aan de orde hoe het actuele proces van metropoolvorming in de Randstad Holland zich verhoudt tot hedendaagse culturele ontwikkelingen. Wat is de rol van kunst en cultuur op het podium van de Hollandse Metropool in wording?

Stedenbouwkundige Verkenning
Het project start met een Stedenbouwkundige Verkenning naar de ontwikkeling van de Randstad Holland. De strikte scheiding tussen stad en landschap, die de afgelopen 50 jaar de basis was van de Nederlandse Ruimtelijke Ordening, zal in de 21e eeuw niet gehandhaafd kunnen worden. Als we willen dat Nederland mee blijft spelen op het toneel van de wereldeconomie, zal de Randstad onvermijdelijk evolueren van een verzameling zelfstandige steden rond een agrarisch hart naar een aanééngesloten suburbaan Stadslandschap.

Culturele Scenario’s
Op basis van de Stedenbouwkundige Verkenning hebben zeven cultuurkenners een scenario geschreven over de rol van kunst en cultuur op het podium van de Hollandse Metropool in wording. Om een divers beeld te verkrijgen van de culturele perspectieven van metropoolvorming zijn deskundigen uitgenodigd met verschillende culturele achtergronden: kunstgeschiedenis, literatuur, architectuur, landschapsontwerp, beeldende kunst, fotografie en nieuwe media.

Expositie Suburban Curating
De manifestatie zal in de loop van 2006 worden afgerond met een expositie. De zeven scenarioschrijvers krijgen de rol van Suburban Curator en presenteren werk van één of meerdere kunstenaars of ontwerpers die hun scenario gestalte geven. De resultaten van de manifestatie worden vastgelegd in een publicatie en zijn te volgen op de Citythoughts Website.

Sprekers

Aaron Betsky
Is sinds 2001 Directeur van het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam.
Tussen 1995 en 2001 was hij curator Architectuur, Design en Digitale projecten van het San Francisco Museum of Modern Art. Hij organiseerde meer dan vijftig tentoonstellingen en vele lezingen en symposia.
Aaron Betsky heeft gepubliceerd over architectuur en design: Violated Perfection: Architecture and the Fragmentation of the Modern (1990), James Gamble Rogers and the Architecture of Pragmantism (1994), Building Sex: Men, Women, Architecture and the Construction of Sexuality, and Queer Space:  The Spaces of Same Sex Desire (1997), Architecture Must Burn (2000), Landscrapers (2002) and False Flat:  Why Dutch Design Is so Good (2004).

Jeroen Boomgaard
Is als Lector Art & Public Space verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie en Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden als docent aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In 2004 publiceerde hij Een Jaar in het Wild, essays over kunst en de publieke ruimte.

Hans van Houwelingen
De Amsterdamse kunstenaar Hans van Houwelingen richt zich voornamelijk op de kunst in / van het publieke domein. In al zijn werk probeert hij op basis van een contextuele analyse bestaande of nieuw ontstane situaties in de openbare ruimte te beïnvloeden en/of te reconstrueren. Dit kan zowel gestalte krijgen in het plaatsen van een kunstwerk als in het ontwerpen van de omgeving zelf als in het problematiseren van theoretische kwesties. Van Houwelingen hanteert het kunstwerk als een politiek middel dat zich ophoudt in een breed politiek veld. Zijn onlangs verschenen boek Stiff, Hans van Houwelingen versus public art, bevat een aantal van zijn teksten en zijn veel van zijn gerealiseerde en niet gerealiseerde projecten beschreven

Steven Jacobs
Is kunsthistoricus en gespecialiseerd in de fotografische en cinematografische representaties van architectuur, stad en landschap. Hij is docent filmgeschiedenis aan de Hogeschool Sint Lukas Brussel en de Universiteit Utrecht. Daarnaast doceert hij “urban studies” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geert Lovink
Is mediatheoreticus en criticus. Sinds januari 2004 werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), en lector aan de Hogeschool van Amsterdam (Instituut voor Netwerkcultuur. Hij organiseert conferenties, festivals en (online) publicaties en is oprichter van diverse Internetprojecten zoals www.nettime.org and www.fibreculture.org. Recentelijk publiceerde hij de boeken Dark Fiber (2002), Uncanny Networks (2002), en My First Recession (2003).

Wouter Reh
Is landschapsarchitect en vanaf 1994 universitair hoofddocent aan de Faculteit der Bouwkunde van deTechnische Universiteit Delft. In 1996 verscheen zijn dissertatie Arcadia en Metropolis, over de anatomie van het picturale landschapsontwerp, zoals dat vorm kreeg in de ontwikkeling van de Engelse landschapstuin. In 2003 publiceerde hij samen met Clemens Steenbergen Architectuur en Landschap. In mei 2005 verscheen van hun hand, in samenwerking met Diederik Aten, Zee van Land. Op dit ogenblik is hij bezig met een grote ontwerpstudie van stadsparken en stadslandschappen, met als werktitel Urban Landscapes.

Dirk van Weelden
studeerde in 1983 af in de filosofie en debuteerde in 1987 samen met Martin Bril, met hun Arbeidsvitaminen, het ABC van Bril& VanWeelden. In 1989 verscheen zijn solodebuut Tegenwoordigheid van geest. Latere romans: Mobilhome, Oase, Orville, Looptijd. Boeken met essays en verhalen: Van Hier naar Hier en Straatsofa (2005).
Redacteur van de Gids en Mediamatic. Momenteel schrijft hij aan een roman, gepland voor najaar 2006.

Organisatie
Suburban Scenario’s wordt georganiseerd door Citythoughts Foundation i.s.m. Citythoughts Architects, Lectoraat Art & Public Space (Gerrit Rietveld Academie ) en Stedelijk Museum CS. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, Fonds BKVB, AFK en De Principaal.

Programma
* Ontvangst 13.30
* Stedenbouwkundige Verkenning 13.45 – 14.15
– Bastiaan Gribling, Randstad Holland 2050
– Fer Felder, Visie vanuit de Markt
* Culturele Scenario’s, 14.15 – 16.00
– Aaron Betsky, Collage Holland: Een Nieuw Polder Model
– Wouter Reh, Het Landschapsexperiment van de Deltametropool
– Jeroen Boomgaard, Kunst voor de Tussenstad
– Dirk van Weelden, Dennis Vilanovu,
– Steven Jacobs, De Suburbanisering van de Stadsfotografie
– Geert Lovink, Bloggend Bouwen: Nederland na haar Digitalisering
– Hans van Houwelingen, Het ideaal van de Kunst
* Debat: 16.30 – 18.00

Teksten zie: www.citythoughtsarchitects.nl