2004

Fast Images, High Speed and Public Space

Een symposium over de veranderende rol van reizen

PDF

Op 8 en 9 oktober 2004 vond het tweedaags Symposium Fast Images. High Speed and Public Space plaats te Amsterdam. Tijdens het symposium werd uitgebreid ingegaan op de gevolgen en veranderende rol van het reizen in de 21e eeuw door (inter)nationale sprekers uit verschillende disciplines. Het symposium was onderverdeeld in vier dagdelen, onderverdeeld in een aantal thema’s: Mapping, waarin nader werd ingegaan op cartografie, navigatie en individuele ruimtelijke oriëntatie in relatie tot nieuwe digitale technieken. Het thema HST-Network had betrekking op de invloed die het netwerk van hogesnelheidslijnen zal hebben op het gebied van ruimtelijke ordening en de geografische spreiding van sociaal-economisch en artistiek potentieel in Europa. In Het veranderende landschap werd belicht op welke wijze het landschap wordt ervaren vanuit een (hogesnelheids) trein en hoe de sensatie van reizen met de trein wellicht geoptimaliseerd kon worden door landschappelijke ingrepen. Binnen het thema Het station als paradox werd stil gestaan bij de bijzondere status van stations, de vluchtige ontmoetingen tussen vertrekkende en aankomende reizigers maar ook de ontmoetingsplaats van mensen uit verschillende culturen en verschillende reisritme’s.

Verschillende sprekers uit binnen –en buitenland hielden lezingen en presentaties over bovenstaande onderwerpen. Hieronder een greep uit het programma: architect Tom Frantzen hield een pleidooi voor een nieuw model station; Constance Fleuriot, als onderzoeker verbonden aan de University of Bristol ging in op de invloed van nieuwe mobiele technologieën op de geografische perceptie; Victor Burgin, docent aan het Goldsmiths College of Art in Londen, hield een verhaal over het reizen per trein en hoe dat in de kunst en film is verbeeld. Kai Vöckler verbonden aan het Bauhaus in Dessau presenteerde het Transit Räume project, dat zich richt op de snel veranderende stedenbouwkundige situatie in midden- en oost-Europa.

Het symposium werd bijgewoond door zo’n 85 mensen. Daaronder bevonden zich architecten, kunstenaars, kunsthistorici, studenten bouwkunst en studenten van kunstacademies en technische universiteiten.

Symposium Atelier HSL i.s.m het Lectoraat Art & Public Space .