2004

De Arena van de Openbaarheid (1)

Reeks van debatten over kunst in de openbare ruimte

PDF

Eerste in de serie van drie debatten over kunst in de openbare ruimte in De Balie.

Opdrachten voor kunst in het publieke domein vragen tegenwoordig niet meer om een mooi kunstwerk op het kruispunt, maar om een procesmatig concept. Beeldende kunst in de openbare ruimte is van alle tijden, net als het conflict dat deze kunst soms oproept, maar wanneer kunstenaars de grenzen vervagen tussen fictie en werkelijkheid wordt het zeer complex.

In opdracht van debalie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontwikkelde Martijn Engelbregt het onderzoeksproject ‘Regoned’ over illegaliteit in Amsterdam. Het project riep veel reacties op; er werd heel veel gesproken, geschreven, gemaild en gecommuniceerd zowel binnen als buiten de kunstwereld over de positie van kunst in de openbare ruimte.

Dit gesprek willen we voortzetten in een serie van drie debatten over kunst en openbare ruimte. De verwarring rondom de afbakening van de praktijk van kunst in de openbare ruimte – de rol van de opdrachtgever, de vrijheid van de kunstenaar – doet niet onder voor de stelligheid van de noodzaak ervan. Bij wijze van herijking stellen we vragen: waar liggen de grenzen van de openbare ruimte? Kan kunst in de openbare ruimte radicaal zijn? Functioneel of onzichtbaar? Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van betrokken partijen zich tot de autonomie van de kunstenaar? Wat is de relatie tussen kunst en politiek in de arena van de openbaarheid?

De vragen en de antwoorden vormen de bouwstenen voor een nieuwe praktijk van kunst in de stad, niet als een helder omschreven praktijk die enkel aanwijsbare kunstwerken oplevert, maar bij wijze van onoplosbaar dilemma tussen ethiek en esthetiek, tussen politiek en kunst, tussen de verleiding van kunst en de wil om daarvan het belang in en voor de stad terug te zien.

Met lezingen van Jeroen Boomgaard (Lectoraat Art & Public Space, UvA/Rietveldacademie/Skor/Virtueel Museum Zuidas) Tracy Metz (journalist NRC Handelsblad) en Jeanne van Heeswijk (beeldend kunstenaar), aansluitend een gesprek met Teike Asselbergs (beeldend kunstenaar), Rudy Luijters (beeldend kunstenaar) en Matthijs de Bruijne (beeldend kunstenaar) onder leiding van Lucas Verweij (Premsela).

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Lectoraat Art & Public Space in samenwerking met De Balie.