2012

Teaching Art in the Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism

Pascal Gielen & Paul de Bruyne (eds.)

PDF

In Teaching Art in the Neoliberal Realm analyseren theoretici en docenten het cynisme van de neoliberale onderwijsmarkt en wijzen mogelijke alternatieven aan, die intrinsiek zijn voor de behoeftes en karakteristieken van het kunstonderwijs. Ze doen dit met een groot gevoel voor realisme.

In de meeste landen is educatie niet immuun voor grootschalige reorganisatie. Van onderwijsinstituten wordt steeds meer verwacht dat ze als bedrijven opereren, tegen elkaar concurreren voor de beste studenten of de meeste, en hun doelen kenbaar maken in financiële termen. In het kort, het veld van onderwijs is een markt geworden, een bedrijf. Dit heeft geleid tot een preoccupatie met kwantificering en meetbaarheid. Maar is kunstonderwijs eigenlijk wel meetbaar, als de kwaliteit van kunst nauwelijks te meten is? En is het verstandig of zelfs productief om studenten als klanten te behandelen in een concurrerende markt?

Pascal Gielen & Paul De Bruyne (eds.), Teaching Art in the Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism, Valiz, ISBN: 978-90-78088-57-8