30-03-2012, 10.00−17.00 uur

Symposium Rethinking Robert Smithson

PDF

Ter gelegenheid van de publicatie Robert Smithson: Art in Continual Movement presenteert Alauda Publications het symposium Rethinking Robert Smithson over de relevantie van het werk van de kunstenaar Robert Smithson (1938–1973) voor de hedendaagse kunstpraktijk. Op verschillende manieren zijn de discussies over kunst uit de jaren zeventig ook in deze tijd zeer actueel: de relatie tussen kunst en ecologie, de positie van de kunstenaar in een groeiende informatie- en mediamaatschappij en de crisis van het (neo)liberalisme. Aan de hand van twee thema’s die zijn gerelateerd aan Smithsons rijke oeuvre, Art and Ecology en The Cinematic Condition, worden actuele vraagstukken in de kunstpraktijk van de jaren zeventig en nu onder de loep genomen door internationaal vooraanstaande theoretici en kunstenaars.

Georganiseerd door Alauda Publications (Ingrid Commandeur) in samenwerking met het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines (LUICD)

Partners: Lectoraat Kunstenaarstheorieën en de Artistieke Praktijk, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK); Lectoraat Art & Public Space (LAPS), Gerrit Rietveld Academie

Met bijdragen van onder andere Ann Reynolds (Associate Professor, Department of Art and Art History, University of Texas, Austin, auteur van Robert Smithson: Learning from New Jersey and Elsewhere, 2003), T.J. Demos (kunsthistoricus, UCL, Londen), Sabeth Buchmann (Professor of the History of Modern and Postmodern Art, Academy of Fine Arts, Wenen), Ian White (curator en kunstenaar, Londen), Nils Norman (kunstenaar, Londen), Maja en Reuben Fowkes (curatoren en kunsthistorici, Boedapest/Londen) en Gail Whiteman (Professor of Sustainability, Management and Climate Change, Erasmus Universiteit, Rotterdam).

De taal van het symposium is Engels.

Aanmelden is vereist.
Toegang: € 15,-
Studenten: € 7,50
Voor het volledige programma en registratie, ga naar www.alaudapublications.nl

Het symposium wordt genereus gesteund door het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines (LUICD), Leids Universiteits Fonds (LUF) en Mondriaan Fonds.

Locatie:
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK)
Prinsessegracht 4, Den Haag

Boekpresentatie Robert Smithson: Art in Continual Movement
Vrijdag 30 maart 2012, voorafgaand aan het symposium

Dit boek gaat over de hedendaagse relevantie van het oeuvre van Robert Smithson. Zijn beroemde Land Art kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill (Emmen, 1971), tot stand gekomen in het kader van de tentoonstelling Sonsbeek 71, fungeert als een case study van waaruit zich een aantal belangrijke thema’s ontvouwen, die nog steeds even actueel zijn in de hedendaagse kunst: ‘Models of Spectatorship’, ‘Art and Ecology’, ‘Documentation’, ‘Museum, Media, Society’ en ‘The Cinematic’. Het boek brengt voor het eerst een complete selectie archiefmateriaal samen – foto’s, filmopnamen, tekeningen, teksten en brieven – gerelateerd aan Broken Circle/Spiral Hill, verspreid over verschillende archieven in Nederland en de Verenigde Staten.

Redactie: Ingrid Commandeur en Trudy van Riemsdijk-Zandee
Auteurs: Max Andrews, Eric C.H. de Bruyn, Stefan Heidenreich, Sven Lütticken, Anja Novak, Vivian van Saaze
Ontwerp: Esther Krop
ISBN: 9789081531481
Verkrijgbaar in boekwinkels of bestel online op www.alaudapublications.nl

Partners: SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Land Art Contemporary
Robert Smithson: Art in Continual Movement is onderdeel van het programma Land Art Contemporary

Programma symposium Rethinking Robert Smithson

09.30: Deuren open

10.00 – 10.15: Opening Symposium: Ingrid Commandeur en Anja Novak

10.15 – 10.30: Boekrecensie Robert Smithson: Art in Continual Movement
Presentatie van het eerste kopie van het boek

I Art and Ecology

10.30 – 11.15: Lezing: T.J. Demos

11.15 – 12.00: Lezing: Nils Norman

12.00 – 12.15: Korte pauze

12.15 – 12.30: Statement: Gail Whiteman

12.30 – 13.15: Discussiepanel met T.J. Demos, Nils Norman, Maja and Reuben Fowkes
Moderator: Sven Lütticken

13.15 – 14.00: Lunch

14.00 – 14.15: Korte presentatie Land Art Contemporary

II The Cinematic Condition

14.15 – 15.00: Lezing: Ann Reynolds

15.00 – 15.45: Lezing: Sabeth Buchmann

15.45 – 16.00: Korte pauze

16.00 – 16.15: Statement: Ian White

16.15 – 17.00: Discussiepanel met Ann Reynolds, Sabeth Buchmann, Ian White
Moderator: Eric C.H. de Bruyn