16-04-2012 - 27-04-2012

00FF00 Grey Roots Workshop

PDF

Waarom maken wij natuur? Wat voor natuur maken wij? Hebben wij die echt nodig? Past de natuur uit de twintigste eeuw nog bij de eenentwintigste-eeuwse maatschappij?

Bij het ingaan op deze vragen kunnen tal van maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken: de toegenomen recreatie en mobiliteit, de mate waarin planologie het gebruik van ruimte beïnvloedt, de veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking (immigratie, vergrijzing), de evoluerende omgangsvormen, de vraag naar de grenzen van de maakbaarheid van onze omgeving en de huidige opvattingen over de sociale, economische en intrinsieke waarde van natuur.

Ook in 1996 en 2009 hebben de Rietveld Academie en het Amsterdamse Bos samengewerkt en bijzondere tentoonstellingen in het bos georganiseerd. Het Amsterdamse Bos werkt graag samen met de Rietveld Academie, vanuit de overtuiging dat de kunstprojecten en ideeën die daaruit voortkomen van grote waarde kunnen zijn voor de toekomst en planontwikkeling van het Amsterdamse Bos.

Dat is waarom het Amsterdamse Bos en het Lectoraat Art and Public Space van de Gerrit Rietveld Academie een workshop en tentoonstelling organiseren om deze belangrijke vragen te onderzoeken en kunstprojecten te ontwikkelen en die tentoon te stellen in het Amsterdamse Bos.

Programma:
12 dagen in het Amsterdamse Bos werkend aan een voorstel voor een kunstproject in het bos. Slapen in tenten en werken in een houten hut, een bunker en zeecontainer. Lezingen, gastdocenten, onderlinge besprekingen, en film screenings.

Op vrijdag 27 april presenteer je je plan. Een jury beoordeelt de plannen en maakt een selectie. De geselecteerde plannen worden direct in aansluiting op de 12 daagse workshop verder onderzocht op de uitvoeringsmogelijkheden. In september en oktober zal de tentoonstelling plaatsvinden in het Amsterdamse Bos. Studenten van Grafic Design ontwerpen een publicatie waarin alle plannen onder de aandacht worden gebracht.

Aanmelding:
Stuur je persoonlijke contactinformatie en een motivatiebrief van maximaal 300 woorden voor 1 maart 2012 naar Sietske Roorda: sroorda@grac.nl

Uit de aanmeldingen worden maximaal 20 studenten geselecteerd voor deelname. De 20 geselecteerde studenten worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Rietveld en Sandberg studenten van alle afdelingen kunnen zich aanmelden voor de workshop.
12 dagen verblijf, inclusief ontbijt, lunch en avondeten: 35 euro.

Historisch voorwoord:

Middenin de crisis van de jaren 30 werden werklozen te werk gesteld om het Amsterdamse Bos aan te leggen. Nu ruikt het er naar barbecues en biologische geiten. Je hoort er het gezang van nachtegalen, het gesuis van de A9 en het gebrul van kikkers en vliegtuigmotoren.

In de negentiende eeuw werd het laatste Nederlandse oerbos omgehakt ten behoeve van de opkomende industrie. Parallel aan de toenemende industrialisatie, verstedelijking en milieuvervuiling kwam de liefde voor de natuur op. Ook ontstond de overtuiging dat vrije tijd een recht was. Ontspanning, frisse lucht en sport werden niet langer als privileges van de welgestelden beschouwd, maar gezien als elementaire levensbehoeften, noodzakelijk om op krachten te blijven. Gaandeweg werd recreëren algemeen gebruik. De natuur transformeerde tot vrijetijdsterritorium.

Al driekwart eeuw biedt het Amsterdamse Bos ruimte aan picknickende families, nudisten, roeiers, vogelaars, cruisende homo’s, hondenuitlaters en boomomhelzers. Het ideaal van de gezonde, ontspannen arbeider lijkt gerealiseerd. Of is het ideaal ingehaald?

In Nederland wonen nu 16,5 miljoen mensen, waarvan de meerderheid in een stedelijke omgeving. En de bevolking zal tot 2040 blijven stijgen. Hoe meer mensen, hoe meer recreanten. Maar de fysieke ruimte groeit niet mee. En het virtuele domein -van Facebook tot game- biedt weliswaar eindeloze bites om geestelijk in te verblijven, maar zuurstof is er niet.

Waar ontmoeten de Nederlanders elkaar, of waar kunnen ze aan elkaar ontsnappen? De Nederlandse natuur is altijd mee veranderd met de verschuivende maatschappelijke behoeften. Is onze huidige natuur een monument, een excuus, een oase of een pretpark?

Lectoraat Art and Public Space
Gerrit Rietveld Academie
Amsterdamse Bos