2011

Kijken naar Overvecht – De naoorlogse woonwijk anders in beeld gebracht

Renée Kool en Neeltje ten Westenend

PDF

Op uitnodiging van de gemeente Utrecht ondernamen beeldend kunstenaar Renée Kool en ontwerper Neeltje ten Westenend, in samenwerking met Henriette Waal, een zoektocht naar de genius loci van Overvecht. Het resulteerde in twee filmwerken die – elk op eigen wijze – een ander beeld van deze naoorlogse wijk laten zien: Perfect Day (Neeltje ten Westenend) en Overvecht zo tussen ’64 en ’76 (Renée Kool). Dit boek, met een DVD van beide werken, gaat in op de achterliggende ideeën, het onderzoek en de gekozen methodes.

Door de wijze waarop zij Overvecht in beeld brengen, leveren Ten Westenend en Kool een nieuwe bijdrage aan het gesprek over de waardering van naoorlogse wijken en de mogelijkheden voor herontwikkeling. Met bijdragen van Paul Meurs, Saskia Pieterse, Leeke Reinders en Maeve Connolly.

Renée Kool en Neeltje ten Westenend, Kijken naar Overvecht. De naoorlogse woonwijk anders in beeld gebracht, Alkmaar, Drukkerij Slinger, ISBN 978-90-804807-0-4