25.11.2011

Landelijke dag van de theorie

PDF

Expertmeeting voor theoriedocenten in het kunstonderwijs.

Hoe ziet het theorieonderwijs op een hedendaagse kunstacademie er idealiter uit? Deze vraag staat centraal op een landelijke studiedag voor theoriedocenten in het kunstonderwijs, georganiseerd door de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten op 25 november 2011.

Het theorieonderwijs op Nederlandse kunstacademies heeft zich de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Een breed scala aan theoretische disciplines heeft het afgelopen decennium een plaats gekregen in de curricula van kunstopleidingen. Kunstgeschiedenis, filosofie, sociologie en communicatie zijn gangbare vakken geworden, daarnaast vindt er een toenadering plaats tussen kunst en wetenschap. Studenten worden opgeleid om niet alleen beeldend, maar ook intellectueel optimaal te kunnen opereren in de context van de hedendaagse geglobaliseerde wereld.

Tegelijkertijd liggen kunstacademies in Nederland onder vuur. De bezuinigingsgolf die de kunstwereld overspoelt, treft ook het kunstonderwijs. Met als argument dat er teveel kunstenaars worden opgeleid, worden academies gedwongen hele studierichtingen op te heffen en te fuseren.

Wat is de rol die theoriedocenten in deze complexe situatie hebben te vervullen? Hoe kan een eigentijds theoriecurriculum er precies uitzien? Hoe verhoudt de theorie zich tot de weerbarstige praktijk van het contemporaine kunstenaarschap?

Collega’s van academies in Nederland en Vlaanderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedag. Vier sprekers – een kunstenaar, een kunsttheoreticus, een kunsthistoricus en een filosoof – worden uitgenodigd om lezingen/presentaties van een half uur antwoorden te formuleren op de vraag naar het ideale theorieonderwijs en zo de gedachten op gang brengen. Daarna zal in kleinere groepen over verschillende deelonderwerpen verder worden gediscussieerd. De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie en een gezamenlijk buffet.

Sprekers zijn o.a. Stephen ten Thije (1980, NL), onderzoeksconservator bij het Van Abbemuseum en beeldend kunstenaarsduo Elodie Hiryczuk (FR, 1977) en Sjoerd van Oevelen (NL, 1974).