2010

De vorm en het venster

Freek Lomme

PDF

Elk medium heeft een eigen doelgroep waar het to communiceert. In het dagelijks gebruik heeft elk medium zowel vast aanhang als incidentele flirts. Het spreekt tot deze groepen door een eigenzinnig gebruik van taal en beeld, van visuele en tekstuele retoriek. Een redactie kiest voor een specifieke benadering en die hanteert hierin een specifieke vorm. Dat is editorial design. Editorial design geeft kleur, positioneert, is politiek. Maar welke positie wordt er daadwerkelijk ingenomen en hoe gekleurd is deze positie? Op dit moment spelen er vele discussies over het aanbod in ons medialandschap. Elke opinerend tijdschrift wordt door populisten als links weggezet. Er lijkt onduidelijkheid te zijn ontstaan waar het gaat om de identiteit van media en onze identificatie met deze media. Wat is links, wat is rechts en wat is zuivere koffie. Waar willen we in meegaan? De vorm en het Venster gaat in op de constructie van media. Onomatopee heeft redacties samengesteld om specifieke opinietijdschriften te onderzoeken op hun editorial design; te benaderen welk typerend gebruik van tekst en beeld zijn gebruiken. Het gaat hierbij om formalistische aspecten zoals de verhouding tussen tekst en beeld, het normatieve gehalte van koppen en zo meer: harde feiten. de Vorm en het Venster gaat voorbij aan concrete onderwerpen zoals die in actuele berichtgeving worden beschreven, raakt niet aan actuele issues. Door haar formalistische benadering agendeert ze het normatief karakter van editorial design. Met dit project wil Onomatopee de communicatie van onze opinie agenderen. de Vorm en het Venster triggert onze meningsvorming ĂŠn daagt een vakpubliek uit, in het bijzonder de communicatiewereld, de politiek, grafisch vormgevers en media. Met bijdragen van: Eric de Haas, Bart Groenendaal, Merijn Oudenampsen, Annelys de Vet, Jeroen Boomgaard.

Info: www.onomatopee.net

Gepubliceerd in: Onomatopee #41, The Form and the Frame, 2010 Eindhoven.