7/8/9-10-2011

The Autonomy Project Symposium

PDF

Het Autonomy Project Symposium adresseert de positie van kunst in de samenleving vandaag de dag. Het begrip autonomie is ooit ontstaan om de plaats van kunst in de maatschappij te specificeren, maar is nu een middel geworden om de publieke relevantie ervan onderuit te halen. Dit werd recent zeer duidelijk, toen de Nederlandse neoliberale en populistische regering omvangrijke bezuinigingen op kunst en cultuur aankondigden. Voor deze regering is kunst een privé en geen publieke aangelegenheid. Het onvermogen van de Nederlandse kunstwereld om een effectieve tegencampagne op te zetten, heeft laten zien dat de verwarring wat betreft de publieke aard van een autonome kunst niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit komt.

Dit symposium wil de huidige situatie bespreken aan de hand van het werk van filosoof Jacques Rancière. Deze heeft effectief de functie van autonome kunst beschreven binnen het publieke leven. Middels lezingen en workshops verkent het symposium de waardevolle bijdrage van deze denker zowel vanuit een theoretisch als een praktisch perspectief.

Deelname aan het symposium kost €45 voor drie dagen of €15 per dag (inclusief lunch). Studenten betalen €25 voor het hele weekend of €10 per dag.

Het symposium is in het Engels. Voor aanvullende informatie en reserveringen op www.vanabbemuseum.nl