Everyone’s Secret – text interventions in public space

Tine Melzer

PDF

Everyone’s Secret

A passer-by
an involuntary witness
in a certain context
and a specific moment in time and space
retreaves ʻmeaning’ from the text intervention.

The subject and their conclusions often remain
unknown and excluded form authoritarian
access.

How can these mingling secrets be anticipated
and examined by recognizing the conditions
at work when public text-interventions are
present?
A field study, an exhibition, a publication.

Na de inleiding van het visueel werk in de lente 2009 (Naming en What’s in a Name? met Henk Groenendijk en Basisjaar Groep A en F) ben ik terug gegaan op de kern van mijn onderzoek bij het Lectoraat Art and Public Space : tekstinterventies in de publieke ruimte. Hiervoor ben ik opnieuw ingegaan op al bestaande werken (ontstaantussen 2004 en 2008) om deze bij de theoretische beschouwing te betrekken.
Bovendien ben ik sinds de lente doorgegaan met het project Naming (vervolg in Dublin, 2009) en heb nieuw werk in de publieke ruimte gerealiseerd (zie beschrijving benenden, in samenwerking met T.Bratu). Een vervolg van What’s in a Name? is op dit moment in voorbereiding en zou  in een databasekunnen uitmonden.
In de komende periode wil ik met de reflectie op eigen tekstinterventies in de publieke ruimte en op dit nieuw werk doorgaan. Daarbij probeer ik bovendien, een algemene uitspraak over dit soort tekst interventies in de publieke ruimte te formuleren. Een beschouwende vorm (bv. een kort essay) en de samenwerking met (ten minste) twee theoretici wil ik laten uitmonden in een publicatie over tekstueel beeldend werk in de publieke ruimte. Daarbij probeer ik:
– een overzicht te geven op de invloed van context en situatie op de ‘betekenis’
– een indruk te geven van empirische, visuele experimenten in de publieke ruimte
– een aanknopingspunt voor reflectie te kunnen bieden voor discussie en onderwijs

Tine Melzer is grafisch kunstenaar en redacteur. Zij studeerde grafisch ontwerp en beeldhouwen aan de Rietveld Academie te Amsterdam en volgde lessen in taalfilosofie. Haar interdisciplinaire werk is gebaseerd op onderzoek naar taal- en tekensystemen. Tijdens haar werkperiode aan de Rijksakademie in Amsterdam werkte zij met professionals uit verschillende disciplines om het onderwerp dialoog verder te onderzoeken. Momenteel geeft ze les aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam waar ze onderzoek doet bij het Lectoraat Art and Public Space en volgt zij een promotieonderzoek aan het Planetary Collegium.