2009

David Jablonowski – Imposition

Fencing the Museum deel 7

PDF

Zeven jonge kunstenaars geven in het project Fencing the Museum de bouwschutting van het Stedelijk Museum elke twee maanden een heel ander aanzien. Zij beplakken de 108 meter lange schutting met hun werk in de vorm van affiches en nemen daarvoor het historische publiciteitsmateriaal van het museum als uitgangspunt. De kunstenaars onderzoeken met dit project de grens tussen kunst en publiciteit, met name het gebruik van artistieke beelden en de rol van de kunstenaar in de verschijningsvormen van het museum. Het project is een samenwerking met het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie.

De zevende en laatste kunstenaar in de serie is David Jablonowski (Bochum, Duitsland, 1982). Vanuit de interesse in historische ontwikkelingen en hun representatie in de publieke beeldvorming, bewerkt Jablonowski voor Fencing the Museum een beeldcitaat uit de dertiende-eeuwse Duitse Manesse Codex, een middeleeuws miniaturenboek met poëzie en minnezangen – mooi opgeschreven en rijk geïllustreerd. Het betreffende beeld onderzoekt, zoals Jablonowski het heeft bewerkt, de communicatieve rol van het fysieke bij twee- en driedimensionale beelden.

Jablonowski voegt aan de afbeelding een gradiënt toe uit het grafische ontwerpen, een vlak. En doordat het vlak iets schuin naar beneden loopt en half doorschijnt, suggereert het lichtinval, alsof de afbeelding deel is van een driedimensionaal voorwerp. Vaak wordt zo’n vlak achter een afbeelding geplaatst, en suggereert het een schaduw. Nu, op de schutting, vormt dit semi-transparante vlak juist een voorste laag, en lijkt het de eerste bladzijde van een boek. Tegelijkertijd wil het de eerste laag zijn binnen de zich opeenstapelende historie van het Stedelijk Museum. Met dit werk wil Jablonowski het museum omlijsten en de kwaliteiten ervan als openbaar archief aan de orde stellen. Dit project met de Manesse Codex is gekoppeld aan een presentatie bij de Kunstverein Düsseldorf (te bezichtigen tot 22 november 2009) waarin dezelfde vraagstukken worden gecombineerd.

Elke twee maanden werd de bouwschutting van het Stedelijk Museum door een andere kunstenaar beplakt. De overige kunstenaars waren: Karin Hasselberg, Mark Kent, Frank Koolen, Juha Laatikainen, Joris Lindhout en Vincent Vulsma. De schutting van het Stedelijk Museum loopt van de Paulus Potterstraat tot aan de bouwkeet van aannemer Midreth aan de Van Baerlestraat. (De panelen rechts van de bouwkeet aan de Van Baerlestraat horen niet bij dit project, ze zijn eerder geïnstalleerd in opdracht van Midreth).

Het project is onderdeel van Stedelijk in de Stad en wordt mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en stadsdeel Oud Zuid. Het project van David Jablonowski is mede mogelijk gemaakt door Reklaspits BV.