Tussen beroep en roeping

De academie in het spanningsveld van kunstpraktijk en staat

Bert Taken

PDF

Kunstacademies bevinden zich sinds het ontstaan in een spanningsveld. Als opleidingsinstituut voor beeldende kunstenaars dragen ze het kunstbegrip uit dat op dat moment binnen de kunstwereld als dominant geldt, terwijl ze zich als staatsgefinancierde instellingen ook moeten richten naar de rol en functie die de overheid haar toedicht. Beide belangen hoeven niet parallel te lopen. De geschiedenis laat zien dat dit maar sporadisch het geval is geweest. De vraag is hoe het belang van het kunstonderwijs sinds de eerste academie – opgericht in 1563 in Florence – wordt begrepen en welke verandering daarin zijn opgetreden. Vanuit welke visie en met welke begrippen wordt in de betrokken domeinen over de betekenis van kunst en kunstonderwijs nagedacht. Deze studie laat zien hoe de visie op het maatschappelijke belang van onderwijs in de loop der tijd is veranderd. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om de ontwikkelingen van educatieve, sociale of politieke aard, maar om het veranderende discours over kunstenaarschap en kunst.

Academisch proefschrift van Albertus Theodorus Johannes Maria Taken. Het proefschrift is tot stand gekomen met ondersteuning van de Stichting Mobiliteitsfonds HBO.
Promotor prof. dr. F.M. Doorman, copromotor dr. J. Boomgaard.

Uitgever: Uitgeverij Fagus, IJzerlo
Jaar: 2019

Aantal pagina’s: 328
Formaat: 15 x 21 cm 
ISBN: 9789491634758

Bestel hier: www.uitgeverij-fagus.nl