Christel Vesters

Onderzoek

PDF

That rupturing accepted standards – of permitted knowledge, tasteful spectacle, known experiences – motivates the curious mind and the artist-quester.

That curiosity is a form of resistance against received ideas.

Marina Warner, “Contradictory Curiosity”, in: Curiosity: Art and the Pleasures of Knowing (2012)

Genereert kunst zijn eigen vorm van kennis? En als dat zo is, wat voor soort kennis is dit? Wat drijft het, en hoe opereert het? Wat is de overlap of synergie met meer geaccepteerde domeinen van kennisproductie, zoals de ‘harde’ wetenschappen? En welke waarde kennen we toe aan nieuwsgierigheid en verbeelding in de kenniseconomie van vandaag?

Beeldende kunst als kennis wordt vaak beschreven als kennis niet geproduceerd door intellect of cognitie, maar door het intuïtieve, het sensuele, en de speculatieve verbeelding. Zodanig, reikt beeldende kunst als kennis voorbij het kunstobject als representatie (van een idee); het creëert zijn eigen epistemologische kaart, de wetten van de logistiek omzeilend en verstorend en oppert ons anders te denken –en kijken- naar de wereld.

Unfinished Systems of Non-Knowledge is een lange termijn onderzoeksproject van curator, schrijver en onderzoeker Christel Vesters, die  het potentieel van kunst als een alternatief kennissysteem onderzoekt en test. Het onderzoek start met een onderzoek naar de manieren waarbij hedendaagse kunst en curatoriële projecten – te verstaan als materiaal en conceptuele entiteiten, praktijken en middelen opererend in een weidser sociaal-politiekveld- andere manieren van kennis en andere manieren van weten oproepen (in tegenstelling tot formele kennissystemen). Het richt zich op die artistieke en curatoriële kunstprojecten van de laatste twintig jaar die zich bezig houden met vragen waaronder kennisproductie, cognitief kapitalisme, en informele kennis. Sommige van de leidende vragen in dit onderzoek zijn: “Als kunst-als-kennis beschikt over het radicale potentieel om ons anders te laten denken, hoe werkt dit? Wat is het potentieel van kunst als een andere kennis en hoe kan het functioneren als sociaal, politiek of utopisch middel?” De precieze verklaring van artistieke en curatoriële projecten zijn in dialoog gezet met het kritisch lezen van filosofische, theoretische en politieke teksten over kunst en kennis, kennis en macht en de impact van cognitief kapitalisme op onze maatschappij.

Vesters onderzoek heeft haar lesgeven aan de afdeling Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie verreikt, omdat het haar de mogelijkheid geeft om haar nieuw inzichten en kennis op het gebied van kunst als/en kennisproductie met studenten te delen. Dit betreft in het bijzonder het vak in het tweede ‘Research & Writing Skills’. Daarbij werden studenten uitgenodigd voor, en sommige hebben deelgenomen aan, het eerste publieke evenement gerelateerd van haar onderzoek Unfinished Systems of Non-Knowledge (Part 1) die plaats vond in De Waag, Amsterdam op 6 september, 2014.

Dit eerste publieke evenement als onderdeel van Unfinished Systems of Non-Knowledge was in samenwerking met De Appel Art Center en De Waag. Het programma bestond uit lezingen en performances die de dialoog tussen kunst, kennis en wetenschap onderzocht. Samen met een astronoom, curator en twee kunstenaars keerde het programma terug naar voorbeelden uit de vroege moderne periode toen kunst en wetenschap nog niet strikt gescheiden disciplines waren, en toen nieuwsgierigheid en onbegrensde fantasie nog drijvende krachten waren voor nieuwe uitvindingen. Het programma was een groot succes en trok meer van 80 bezoekers.

In de komende drie jaar is het doel om de drie gerelateerde projecten te ontwikkelen en voltooien: de lezing en performance project Unfinished Systems (Part 2) in samenwerking met onder andere de Akademie van Kunsten (KNAW) en De Waag, een publicatie en de website.