Jouke Kleerebezem

Onderzoek: Who Am I/To Be An Artist

PDF

Jouke Kleerebezem onderzoekt het statuut van het ‘kunstenaarschap’ in nieuwe media en informatie omgevingen (zowel openbaar als privé, met name in hybride vormen waarin deze samensmelten tot een nieuwe semi-openbare/semi-private omgeving). Hij kijkt in het bijzonder naar de periode van 1993 tot heden, vanaf de commerciële openstelling van het Internet en het World Wide Web en de opkomst van ‘sociale media’.

Vanaf de jaren 1990 staat het ‘ontwerp’ en de introductie van het specifieke kunstenaarschap van de individuele kunstenaar, en over het algemeen van het kunstenaarschap als een maatschappelijke identiteit, zwaar onder invloed van de openbaarheid in/van nieuwe communicatiekanalen, nieuwe sociaal-culturele verbanden, nieuwe economische profileringen, nieuwe presentatietechnieken en -instituten. We maken de geboorte mee van nieuwe vormen van kunstenaarschap, waarvan de koosnamen breed uiteenlopen van ‘cultureel ondernemer’ tot ‘culture jammer’ of ‘reality hacker’.

Kleerebezems onderzoek zal zich richten op de analyse van de opkomst van nieuwe productie- en presentatievoorwaarden en presentatiekanalen, in relatie tot de ermee geïntroduceerde (her)formulering van het kunstenaarschap en de hiermee direct verband houdende ontwikkeling van nieuwe kunstvormen en nieuwe verhoudingen tussen de kunstenaar, het kunstwerk, het publieke en de openbaarheid.

Zijn onderzoek is met name verbonden aan het mede door hem geleide programma ‘Art in Context’, in samenwerking met Sasa Karaliç gegeven aan studenten uit het eerste vakjaar van diverse afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie, gedurende één cursusjaar. Dit programma zoekt samenwerking met culturele en andere maatschappelijke instituten en bedrijven, onder andere buiten de strikte context van de galerie en het museum, of door deze instituten mee te nemen in de maatschappelijke context. Thematisch onderzoek en ontwikkeling zet zich bijvoorbeeld uiteen met ‘Charity’ (2012-13), ‘PR’ (2013-14) en ‘Laughter’ (2014-15). De laatste twee jaar wordt samengewerkt met het Cobra Museum voor Moderne Kunst, dit jaar voegt o.a. de ING zich daarbij. Ieder jaar wordt afgesloten met een presentatie en publicatie.

De beoogde resultaten van het onderzoek zijn een publicatie op papier en online, mogelijk gelanceerd tijdens een symposium. Directe toetsing van de onderzoeksvoortgang vindt plaats in de onderwijssituatie. De presentatie aan en samenwerking met externe partijen wordt actief gezocht, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch niveau. Te denken valt zowel aan initiatieven in de voorwaarden scheppende als in de kunstorganisatie en presentatiesfeer.