Jan Robert Leegte

Onderzoek

PDF

Het eerste deel van het onderzoek van Jan Robert Leegte was het definiëren van het eigen begrip “hypermateriaal”, een begrip dat de materialiteit binnen software in kaart wil brengen. Kernvragen waren hierbij: Hoe definieer je materialiteit in relatie tot immaterieel geachte software? Wat zijn de materiële kenmerken van software? Hoe onderscheiden deze zich van fysiek materiaal? Wat is de “sculpturale” meerwaarde van dit nieuwe materiaal?

Het tweede deel van het onderzoek ging in op een specifiek gebied binnen software, namelijk de relatie tussen de game space en de white cube. Door de eerdere materiële kenmerken van hypermateriaal toe te passen op de op regels gebaseerde game space, probeerde Jan Robert Leegte de verschillen en relaties tussen de game space en de white cube te onderzoeken. Vragen die hij hierbij stelde waren: Kan de conditionele strenge door regels gevormde game space ook gezien worden als een white cube? Is de game space meer gerelateerd aan studio praktijk of aan de white cube? Hoe verschillen de contextuele ruimtes van de game space en de white cube?

Tenslotte is zijn onderzoek verschoven naar het opzetten van een research platform voor software-based kunst, specifieker browser-based kunst. Samen met studenten is onderzocht wat net-based kunstpraktijken inhouden, hoe de materialiteit is in te zetten in de praktijk van de student en wat de conceptuele implicaties zijn van dit (non)medium.

Het onderzoek heeft geresulteerd in het opzetten van de extra-curriculaire onderzoeksgroep BrowserBased. Dit interdisciplinaire platform met studenten van de afdelingen DOGtime beeldende kunst / IDUM, VAV, inter-architecture van de Gerrit Rietveld Academie, heeft geresulteerd in een lange reeks lezingen van kunstenaars in het veld, internationale tentoonstellingen van studenten, workshops en discussieavonden. Tevens heeft BrowserBased een semipublieke discussieplatform op Facebook met 800 leden. Leegte heeft ook vanuit het onderzoek een voorstel gepresenteerd voor een masters module aan het Sandberg Instituut. Deze is nog niet geïmplementeerd.