Oene Dijk

Onderzoek: Art in Public Space: Intruder or Protector?

PDF

Do literature and movies offer valuable ways to become aware of how people experience art in public space?

Aanleiding van het onderzoek naar de rol van kunst in de publieke ruimte is het verschijnsel van het beschadigen, bekladden, en met graffiti bedekken van kunstwerken in de openbare ruimte. Gaat het hier om baldadige vernielzucht? Of kan dit worden opgevat als  het verwijderen van de kunst, omdat deze gezien kan worden als een niet gewenste binnendringer van die publieke ruimte? En is er ook sprake van het tegenovergestelde; kunst die juist de openbare ruimte beschermt tegen vernieling? Beïnvloed  door het gedachtengoed  van Henri Lefebvre over de productie en ervaring van de ruimte en geïnspireerd door het onderzoek van Klaske Havik, met name in haar publicatie Urban Literacy, Reading and writing Architecture over de representatie van architectuur in literatuur,  onderzoekt Oene Dijk hoe in literatuur en filmkunst de publieke ruimte wordt gepresenteerd.

Het onderzoek is voornamelijk een literatuur onderzoek. Het omhelst een inventarisatie van de (belangrijkste nationale en internationale) literatuur en films waarin kunst in de publieke ruimte wordt gepresenteerd. In het onderzoek wordt de vraag gesteld of deze representatie van kunst in de openbare ruimte een analysemodel kan genereren voor verder onderzoek naar de ervaring van kunst in de openbare ruimte. Het beoogde resultaat is in eerste instantie een publicatie. Dit kan een artikel in een vaktijdschrift of op een ander relevant podium zijn of een zelfstandige publicatie. Vervolgens onderzoekt Dijk naar mogelijkheden om het onderzoek in een symposium vorm te presenteren.