1. BON INGENHOUSZ, Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1470-1533), schilder, houtsnijder (buitengevel Stedelijk Museum), 1913-1914, steen, bruikleen Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam